preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jordanovac Zagreb

Login

Upisi u srednju školu

Kazališta
Lista linkova je prazna
SOVA-Škola s potpisom

Muzeji
Lista linkova je prazna
Čitamo mi u obitelji svi

Školska učilica

škole.hr

Učenje na daljinu

AZOO

MZO

Zbornica.hr

Škola u bolnici

 

Zašto Škola u Bolnici?     

Konvencija o pravima djeteta, UN 1989.

Članak 28. - PRAVO NA OBRAZOVANJE – svako dijete ima pravo na besplatno i obvezno osnovno obrazovanje

Budući svako dijete ima pravo na obrazovanje i za vrijeme boravka u bolnici, naš je cilj  da učenicima, kroz nastavu u bolnici,  pružimo vrijedno i bogato iskustvo koje će omogućiti  nastavak školovanja, te spriječiti strah od povratka u matičnu školu nakon izbivanja s nastave.

 Dijete ne mora prekinuti svoju naobrazbu samo zato što je na bolničkom liječenju, upravo stoga naša Škola u bolnici nastoji omogućiti svakom učeniku nastavak učenja u skladu s propisanim  planom i programom.

  Glavni cilj nam je da učenik ne zaostane s gradivom za vrijeme liječenja u bolnici što može prouzročiti višestruke posljedice. Zaostajanje u gradivu i nemogućnost da jednako sa svojim vršnjacima napreduje u obrazovnom procesu, te sam izostanak iz škole i odvojenost od prijatelja kod djeteta može rezultirati psihološkim promjenama (osjećaj izoliranosti, srama i sl.)

 Uključivanje djeteta u rad Škole u bolnici doprinijeti će njegovom psihičkom, emocionalnom i socijalnom oporavku, osiguravajući mu poticajno okruženje i vezu sa svakodnevnim životom izvan bolnice.

  

Rad sa svakim učenikom je individualiziran i prilagođen njegovim potrebama i mogućnostima. Vjerujemo da je za nastavu u bolnici važna prijateljska veza između škole i doma, stoga pozivamo roditelje da sudjeluju u nastavnom procesu i u Školi u bolnici te da potiču dijete na sudjelovanje na nastavi.

 

Za roditelje: Često postavljana pitanja i odgovori

1.    Koliko dugo dijete mora biti hospitalizirano da bi sudjelovalo u nastavi?

Već nakon jednog dana boravka dijete se može uključiti u nastavu ukoliko želi i ukoliko je za to dobilo odobrenje svog liječnika.

 2.    Mora li dijete sudjelovati u nastavi?

Ne, iako srdačno preporučamo da se uključi za svoje dobro!

3.    Može li birati nastavu samo onih predmeta koje ono želi?

Može, naročito ako se radi o predmetima koji djetetu idu teže ili je zaostao s gradivom zbog nedolaska u školu.

 4.    Hoće li biti ocijenjeno nakon dužeg boravka?

Da, naša Škola u bolnici šalje izvješće matičnoj školi već nakon 15 dana nastave s opisom onog dijela gradiva koje je s djetetom obrađeno te opisnim ili brojčanim ocjenama.

 5.    Hoće li matična škola priznati ocjene?

Matične škole u pravilu rado prihvaćaju ocjene koje je dijete ostvarilo u našoj Školi u bolnici.

 6.    Je li potrebno donijeti udžbenike i bilježnice u bolnicu?

Ukoliko je dijete duže u bolnici bilo bi poželjno da ima svoje udžbenike i bilježnice kako bi nastavilo učiti prema planu i programu. To naravno ne znači da učenik ne može pratiti nastavu i bez svojih udžbenika jer su svi naši učitelji opremljeni potrebnim metodičkim materijalom.

8.    Mora li dijete biti uključeno u nastavni proces svaki dan?

Kako je naš rad individualiziran i prilagođen svakom učeniku, potpuno je razumljivo da dijete neće imati nastavu ukoliko je operirano, ima propisane pretrge ili se objektivno i subjektivno ne osjeća spremno za nastavu.

Priloženi dokumenti:
Skola u bolnici.pdf

preskoči na navigaciju